Tranh trúc chỉ

Nghệ thuật tranh mới – Của Huế – Của Việt Nam

Mang tinh thần Việt

Tranh trúc chỉ sử dụnghình ảnh cây Tre như một biểu tượng của văn hóa và tinh thần Việt

Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Làm nên sự khác biệt, đặc trưng của Trúc Chỉ, tạo nên hệ thống lớp lang, sắc độ, sắc nhị tinh tế cho tác phẩm đồ-họa-giấy

Độc nhất vô nhị

Bản thân mỗi tờ trúc chỉ ra đời là một tác phẩm nghệ thuật với nhiều bức tranh sáng tạo.

Bộ sưu tập trúc chỉ

Tranh trúc chỉ & ứng dụng độc đáo

Vườn trúc chỉ

Tin tức mới